stul

Pro jednotlivce poskytujeme právní služby v těchto oblastech:

Občanské právo

 • poradenství při nákupu, prodeji, výstavbě a pronájmu rezidenčních nemovitostí
 • sepisování, rozbory a posuzování různých typů občanskoprávních smluv
 • poradenství v oblasti rodinného práva (rozvody, výživné), dědického práva a práva na ochranu osobnosti
 • restrukturalizace osobního majetku

Pracovní a imigrační právo

 • poradenství v souvislosti s pracovními a manažerskými smlouvami
 • poradenství v oblasti pobytu cizinců

Spory a soudní řízení

 • zastupování v soudních a arbitrážních řízeních
 • správa a vymáhání pohledávek
 • zastupování v dědickém řízení
 • rozvody, výživné
 • zastupování zaměstnanců ve sporech se zaměstnavateli
 • zastupování pacientů v řízeních o náhradu škody způsobené lékařským zákrokem
EnglishGerman