pro_firmy

Podnikům poskytujeme právní služby v těchto oblastech:

Obchodní právo

 • obchodněprávní závazkové vztahy (sepisování, rozbory a posuzování smluv)
 • průběžné právní poradenství při otázkách vznikajících v každodenní praxi obchodních společností, prověrka dodržování relevantních platných právních předpisů společností
 • právo cenných papírů (akcie, jiné cenné papíry a investiční nástroje, směnky, povinné nabídky převzetí a veřejné návrhy smluv na koupi akcií)
 • nekalosoutěžní agenda (klamavá reklama, vyvolávání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, ochrana obchodního jména atd.)

Nemovitosti a stavební právo

 • poradenství při nákupu, prodeji a pronájmu komerčních nemovitostí a bytových projektů
 • právní prověrky v souvislosti s nákupy a prodeji nemovitostí
 • právní podpora složitých prodejních transakcí a zpětného pronájmu nemovitostí investičních projektů a jejich financování
 • právní podpora při plánování a výstavbě nemovitostí

Fúze a akvizice; korporátní restrukturalizace

 • komplexní příprava struktury transakce
 • provádění právních prověrek v souvislosti s prodejem či koupí podniků
 • příprava a vyjednávání transakční dokumentace
 • poradenství v období po realizaci transakce
 • poradenství při reorganizaci a restrukturalizaci společností

Financování, leasing a pojištění

 • zpracování a revize dokumentace finančních a úvěrových produktů
 • příprava vzorové smluvní dokumentace leasingových produktů, produktů spotřebitelských úvěrů a pojistných produktů
 • analýza a řešení regulatorních otázek týkajících se fungování subjektů finančního trhu (pojištění, leasing, spotřebitelské úvěry)

Pracovní právo

 • příprava pracovních a manažerských smluv
 • právní podpora při tvorbě vnitřních firemních předpisů a motivačních systémů
 • právní poradenství při změnách a ukončování pracovních poměrů, včetně hromadného propouštění

Zdravotnické právo

 • zastupování klientů působících jako poskytovatelé zdravotní péče
 • podpora klientů při jednáních se zdravotními pojišťovnami a státními orgány vykonávajícími dozor v oblasti zdravotní péče
 • příprava a revize specifické smluvní dokumentace s dodavateli či jinými obchodními partnery v oblasti zdravotnictví
 • podpora při koupi či prodeji zdravotnických zařízení nebo lékařských praxí

Spory a soudní řízení

 • komplexní právní služby v oblasti sporné agendy – zastupování v soudním a rozhodčím řízení ve sporech z oblasti občanského, obchodního a správního práva
 • zastupování v řízení o výkonu rozhodnutí
 • hromadná správa a vymáhání pohledávek
 • řešení sporné agendy vznikající při výstavbě
 • zastupování v pracovněprávních sporech
 • řešení sporné agendy související s odpovědností zdravotnických zařízení a poskytovatelů zdravotní péče
EnglishGerman