„Jsme jeden tým se všemi klienty bez rozdílu.“

„Jsme jeden tým se všemi klienty bez rozdílu.“

Advokacie je služba. Advokacie je ale také poslání.

Za vaše peníze požadujete odpovídající hodnotu. Jsme si toho vědomi.

Mezinárodní zkušenosti. Místní znalosti.

Připravíme vás na to, co přijde. Pomůžeme vám s tím, co přišlo.

Náš tým

JUDr. JAN MIKULÁŠ, Ph.D.
je advokát specializující se na obchodní a smluvní právo, právo obchodních společností a zdravotnické právo. Své zkušenosti získal Jan během osmileté spolupráce s přední mezinárodní advokátní kanceláří Wolf Theiss, kde se zaměřoval převážně na německou a rakouskou klientelu. Jan pravidelně publikuje články na téma obchodního práva, práva nemovitostí a zdravotnického práva v českých, rakouských a německých odborných periodikách. Jan je absolventem Právnické Fakulty University Karlovy v Praze a studoval rovněž na Universität Regensburg ve Spolkové republice Německo. Od roku 2008 do roku 2011 byl členem Katedry obchodního práva Právnické Fakulty University Karlovy v Praze. Jan hovoří česky, německy a anglicky.
E-Mail: jan.mikulas@smh.cz
Tel: +420 739 423 381
-–
JUDr. Bc. Nikola Hönigová
je advokátkou se zaměřením na právo obchodních společností, právo nemovitostí, rodinné, trestní a insolvenční právo. Nikola vystudovala Právnickou fakultu University Karlovy v Praze a absolvovala studijní pobyt na Universität Salzburg v Rakousku. Zároveň vystudovala Fakultu sociálních věd University Karlovy, obor žurnalistika. Během svého studia absolvovala pracovní stáže v notářské kanceláři a zahraničních německých advokátních kancelářích. Dále spolupracovala jako pomocná vědecká síla na Katedře právních dějin Právnické fakulty University Karlovy. Nikola získala v závěru svého studia prestižní ocenění - Cena Weil, Gotshal & Manges pro nejlepšího studenta právnické fakulty. V naší advokátní kanceláři působila celé tři roky koncipientské praxe. V roce 2013 složila s vyznamenáním advokátní zkoušku. Nikola hovoří česky, německy a anglicky.
E-Mail: nikola.honigova@smh.cz
Tel: +420 734 232 788
-–
Mgr. Eliška Piklová
je advokátní koncipientkou se zaměřením na právo obchodních společností, právo rodinné, smluvní, práva průmyslového vlastnictví a právo cizinecké. Eliška absolvovala Právnickou fakultu University Karlovy v Praze, obor právo a právní věda. Již během svého studia působila po dva roky v naší advokátní kanceláři jako právní asistentka. Během svého studia se rovněž aktivně účastnila studentské vědecké odborné činnosti v rámci fakulty. V současné době je studentkou doktorského studijního programu, obor Evropské právo, rovněž na Právnické fakultě University Karlovy v Praze. Eliška hovoří česky a německy.
E-Mail: eliska.piklova@smh.cz
Tel: +420 226 220 128
-–
MGR. ANNA ZUBROVÁ
je advokátní koncipientkou se zaměřením na občanské právo, právo rodinné, smluvní právo a trestní právo. Zaměřuje se na anglicky hovořící klientelu. Anna absolvovala Právnickou fakultu University Karlovy v Praze, obor právo a právní věda. Již během svého studia působila tři a půl roku v naší advokátní kanceláři jako právní asistentka. Během svého studia se rovněž aktivně účastnila studentské vědecké odborné činnosti v rámci fakulty a absolvovala kurz zaměřený na angloamerickou právní kulturu. Anna hovoří česky a anglicky.
E-Mail: anna.zubrova@smh.cz
Tel: +420 777 754 601
-–
Barbora Bublíková
je office asistentka v naší advokátní kanceláři. Barbora studuje Českou zemědělskou universitu v Praze, obor Podnikání a administrativa. Barbora hovoří česky a anglicky.
-–
Michal Kozlovský
je právní asistent v naší advokátní kanceláři. Michal studuje na Právnické fakultě University Karlovy v Praze, obor právo a právní věda.
-–

Kontaktujte nás na tel.: +420 226 220 123

nebo na e-mail: jan.mikulas@smh.cz, nikola.honigova@smh.cz / můžete nás kontaktovat i pomocí kontaktního formuláře
zde
  • www.smh.cz
  • Rubešova 8, Praha 2, 120 00
EnglishGerman